A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lwówecki 

lwówecki
brak 0.96% 1.22% 1.49% 1.75% 2.01% 2.28% 2.54% 2.80% 3.06% 3.33%
danych 1.21% 1.48% 1.74% 2.00% 2.27% 2.53% 2.79% 3.05% 3.32% 3.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 296
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 421
Liczba ważnych kart:6 421
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:6 116
% głosów ważnych:95.25%
Liczba głosów na listy komitetu:109
% 1.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gryfów Śląski 8 269  1 434  1 434  1 357  13  0.96
Lubomierz 4 890  735  735  696  25  3.59
Lwówek Śląski 14 309  2 422  2 422  2 330  31  1.33
Mirsk 7 181  1 136  1 136  1 079  28  2.59
Wleń 3 647  694  694  654  12  1.83
Ogółem 38 296  6 421  6 421  6 116  109  1.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 39 35.78 0.64
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 15 13.76 0.25
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 2.75 0.05
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 9 8.26 0.15
BORODACZ Artur Piotr 13 11.93 0.21
ICKIEWICZ Anna Urszula 6 5.50 0.10
DROZDOWSKA Joanna Ewa 6 5.50 0.10
ROK Wiesław Robert 3 2.75 0.05
LUDKOWSKA Maria 6 5.50 0.10
HELCYK Justyna Magdalena 9 8.26 0.15