A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat milicki 

milicki
brak 1.37% 1.48% 1.58% 1.69% 1.79% 1.90% 2.00% 2.11% 2.21% 2.32%
danych 1.47% 1.57% 1.68% 1.78% 1.89% 1.99% 2.10% 2.20% 2.31% 2.42%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 312
Liczba ważnych kart:5 310
Frekwencja wyborcza:17.85%
Liczba głosów ważnych:5 110
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 2.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cieszków 3 774  616  614  582  1.37
Krośnice 6 412  1 045  1 045  991  24  2.42
Milicz 19 575  3 651  3 651  3 537  84  2.37
Ogółem 29 761  5 312  5 310  5 110  116  2.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 59 50.86 1.15
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 14 12.07 0.27
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 10 8.62 0.20
SICIŃSKA Lilianna 9 7.76 0.18
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 3 2.59 0.06
MAŁOLEPSZA Magdalena 7 6.03 0.14
DOBRUK Paweł Jan 4 3.45 0.08
PASZYN Paweł Stefan 0 0.00 0.00
ZDZIENICKA Ewa Maria 4 3.45 0.08
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 6 5.17 0.12