A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat milicki 

milicki
brak 8.98% 9.22% 9.46% 9.70% 9.94% 10.18% 10.41% 10.65% 10.89% 11.13%
danych 9.21% 9.45% 9.69% 9.93% 10.17% 10.40% 10.64% 10.88% 11.12% 11.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 312
Liczba ważnych kart:5 310
Frekwencja wyborcza:17.85%
Liczba głosów ważnych:5 110
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:550
% 10.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cieszków 3 774  616  614  582  59  10.14
Krośnice 6 412  1 045  1 045  991  89  8.98
Milicz 19 575  3 651  3 651  3 537  402  11.37
Ogółem 29 761  5 312  5 310  5 110  550  10.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 447 81.27 8.75
WOŹNIAK Piotr Jan 28 5.09 0.55
KLEPACZ Apolonia Weronika 12 2.18 0.23
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 10 1.82 0.20
PIWCEWICZ Jolanta Anna 9 1.64 0.18
CHADŻY Wojciech 0 0.00 0.00
JANIEC Alicja Jadwiga 7 1.27 0.14
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 9 1.64 0.18
DUDA Katarzyna Beata 24 4.36 0.47
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 4 0.73 0.08