A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat milicki 

milicki
brak 0.86% 1.06% 1.26% 1.47% 1.67% 1.87% 2.07% 2.27% 2.48% 2.68%
danych 1.05% 1.25% 1.46% 1.66% 1.86% 2.06% 2.26% 2.47% 2.67% 2.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 312
Liczba ważnych kart:5 310
Frekwencja wyborcza:17.85%
Liczba głosów ważnych:5 110
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:130
% 2.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cieszków 3 774  616  614  582  0.86
Krośnice 6 412  1 045  1 045  991  23  2.32
Milicz 19 575  3 651  3 651  3 537  102  2.88
Ogółem 29 761  5 312  5 310  5 110  130  2.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 58 44.62 1.14
KUBICA Anna Maria 38 29.23 0.74
NOWAK Bogusław Jerzy 2 1.54 0.04
GÓRNIAK Judyta 8 6.15 0.16
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 0.77 0.02
NOWACKA Agata Łucja 15 11.54 0.29
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 0.77 0.02
ZAWADZKA Stanisława Natalia 4 3.08 0.08
TABISZ Jacek 3 2.31 0.06
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00