A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat milicki 

milicki
brak 24.23% 25.12% 26.01% 26.89% 27.78% 28.67% 29.56% 30.45% 31.33% 32.22%
danych 25.11% 26.00% 26.88% 27.77% 28.66% 29.55% 30.44% 31.32% 32.21% 33.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 312
Liczba ważnych kart:5 310
Frekwencja wyborcza:17.85%
Liczba głosów ważnych:5 110
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:1 557
% 30.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cieszków 3 774  616  614  582  141  24.23
Krośnice 6 412  1 045  1 045  991  245  24.72
Milicz 19 575  3 651  3 651  3 537  1 171  33.11
Ogółem 29 761  5 312  5 310  5 110  1 557  30.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 202 77.20 23.52
JAZŁOWIECKA Danuta 30 1.93 0.59
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 261 16.76 5.11
SYNOWSKA Alicja 15 0.96 0.29
TUTAJ Jerzy 9 0.58 0.18
BROK Anna 9 0.58 0.18
WALKOWIAK Roman Wiktor 8 0.51 0.16
PICHLA Grażyna Bożena 5 0.32 0.10
KOTAPKA Jan Tomasz 4 0.26 0.08
RUDYK Cezariusz Emanuel 14 0.90 0.27