A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat milicki 

milicki
brak 0.81% 0.83% 0.85% 0.87% 0.89% 0.92% 0.94% 0.96% 0.98% 1.00%
danych 0.82% 0.84% 0.86% 0.88% 0.91% 0.93% 0.95% 0.97% 0.99% 1.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 312
Liczba ważnych kart:5 310
Frekwencja wyborcza:17.85%
Liczba głosów ważnych:5 110
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 0.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cieszków 3 774  616  614  582  0.86
Krośnice 6 412  1 045  1 045  991  0.81
Milicz 19 575  3 651  3 651  3 537  36  1.02
Ogółem 29 761  5 312  5 310  5 110  49  0.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 13 26.53 0.25
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 10 20.41 0.20
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 6.12 0.06
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 8 16.33 0.16
ROK Wiesław Robert 1 2.04 0.02
LUDKOWSKA Maria 2 4.08 0.04
HELCYK Justyna Magdalena 12 24.49 0.23