A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat milicki 

milicki
brak 28.86% 29.74% 30.61% 31.49% 32.37% 33.25% 34.12% 35.00% 35.88% 36.75%
danych 29.73% 30.60% 31.48% 32.36% 33.24% 34.11% 34.99% 35.87% 36.74% 37.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 312
Liczba ważnych kart:5 310
Frekwencja wyborcza:17.85%
Liczba głosów ważnych:5 110
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:1 592
% 31.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cieszków 3 774  616  614  582  219  37.63
Krośnice 6 412  1 045  1 045  991  286  28.86
Milicz 19 575  3 651  3 651  3 537  1 087  30.73
Ogółem 29 761  5 312  5 310  5 110  1 592  31.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 1 060 66.58 20.74
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 271 17.02 5.30
ZALEWSKA Anna Elżbieta 114 7.16 2.23
KŁOSOWSKI Sławomir 23 1.44 0.45
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 55 3.45 1.08
MACHAŁEK Marzena Anna 12 0.75 0.23
GIBAS Teresa Jadwiga 5 0.31 0.10
TYNIEC Jacek 4 0.25 0.08
MARCINIAK Wojciech 23 1.44 0.45
CZOCHARA Katarzyna Beata 25 1.57 0.49