A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat oleśnicki 

oleśnicki
brak 5.34% 7.11% 8.87% 10.64% 12.40% 14.17% 15.93% 17.70% 19.46% 21.23%
danych 7.10% 8.86% 10.63% 12.39% 14.16% 15.92% 17.69% 19.45% 21.22% 22.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 919
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 209
Liczba ważnych kart:16 207
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:15 628
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:1 568
% 10.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oleśnica 30 341  7 231  7 230  7 037  376  5.34
Bierutów 8 144  1 391  1 390  1 334  97  7.27
Dobroszyce 5 087  762  762  729  50  6.86
Dziadowa Kłoda 3 640  486  486  461  106  22.99
Międzybórz 4 021  568  568  538  64  11.90
Oleśnica 9 880  1 486  1 486  1 428  160  11.20
Syców 13 346  2 631  2 631  2 516  561  22.30
Twardogóra 10 460  1 654  1 654  1 585  154  9.72
Ogółem 84 919  16 209  16 207  15 628  1 568  10.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 1 387 88.46 8.88
DOBROSZ Janusz Konrad 46 2.93 0.29
JAKI Patryk Tomasz 22 1.40 0.14
GUTEK Ewa Danuta 30 1.91 0.19
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 15 0.96 0.10
HYLEWICZ Janusz 19 1.21 0.12
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 11 0.70 0.07
KIELKA Wojciech Antoni 6 0.38 0.04
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 16 1.02 0.10
FOJT Artur Czesław 16 1.02 0.10