A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat oleśnicki 

oleśnicki
brak 9.45% 11.00% 12.55% 14.10% 15.65% 17.21% 18.76% 20.31% 21.86% 23.41%
danych 10.99% 12.54% 14.09% 15.64% 17.20% 18.75% 20.30% 21.85% 23.40% 24.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 919
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 209
Liczba ważnych kart:16 207
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:15 628
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:2 007
% 12.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oleśnica 30 341  7 231  7 230  7 037  897  12.75
Bierutów 8 144  1 391  1 390  1 334  333  24.96
Dobroszyce 5 087  762  762  729  71  9.74
Dziadowa Kłoda 3 640  486  486  461  52  11.28
Międzybórz 4 021  568  568  538  54  10.04
Oleśnica 9 880  1 486  1 486  1 428  135  9.45
Syców 13 346  2 631  2 631  2 516  292  11.61
Twardogóra 10 460  1 654  1 654  1 585  173  10.91
Ogółem 84 919  16 209  16 207  15 628  2 007  12.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 656 82.51 10.60
WOŹNIAK Piotr Jan 123 6.13 0.79
KLEPACZ Apolonia Weronika 50 2.49 0.32
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 18 0.90 0.12
PIWCEWICZ Jolanta Anna 22 1.10 0.14
CHADŻY Wojciech 11 0.55 0.07
JANIEC Alicja Jadwiga 28 1.40 0.18
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 16 0.80 0.10
DUDA Katarzyna Beata 59 2.94 0.38
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 24 1.20 0.15