A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat oleśnicki 

oleśnicki
brak 1.27% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.32% 2.52% 2.73% 2.94% 3.15%
danych 1.47% 1.68% 1.89% 2.10% 2.31% 2.51% 2.72% 2.93% 3.14% 3.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 919
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 209
Liczba ważnych kart:16 207
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:15 628
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:403
% 2.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oleśnica 30 341  7 231  7 230  7 037  198  2.81
Bierutów 8 144  1 391  1 390  1 334  17  1.27
Dobroszyce 5 087  762  762  729  11  1.51
Dziadowa Kłoda 3 640  486  486  461  15  3.25
Międzybórz 4 021  568  568  538  11  2.04
Oleśnica 9 880  1 486  1 486  1 428  48  3.36
Syców 13 346  2 631  2 631  2 516  63  2.50
Twardogóra 10 460  1 654  1 654  1 585  40  2.52
Ogółem 84 919  16 209  16 207  15 628  403  2.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 173 42.93 1.11
KUBICA Anna Maria 86 21.34 0.55
NOWAK Bogusław Jerzy 18 4.47 0.12
GÓRNIAK Judyta 27 6.70 0.17
WIDŁAK Artur Fryderyk 8 1.99 0.05
NOWACKA Agata Łucja 38 9.43 0.24
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 13 3.23 0.08
ZAWADZKA Stanisława Natalia 12 2.98 0.08
TABISZ Jacek 13 3.23 0.08
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 15 3.72 0.10