A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat oleśnicki 

oleśnicki
brak 24.36% 25.94% 27.52% 29.10% 30.68% 32.26% 33.83% 35.41% 36.99% 38.57%
danych 25.93% 27.51% 29.09% 30.67% 32.25% 33.82% 35.40% 36.98% 38.56% 40.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 919
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 209
Liczba ważnych kart:16 207
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:15 628
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:5 573
% 35.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oleśnica 30 341  7 231  7 230  7 037  2 721  38.67
Bierutów 8 144  1 391  1 390  1 334  325  24.36
Dobroszyce 5 087  762  762  729  237  32.51
Dziadowa Kłoda 3 640  486  486  461  142  30.80
Międzybórz 4 021  568  568  538  216  40.15
Oleśnica 9 880  1 486  1 486  1 428  457  32.00
Syców 13 346  2 631  2 631  2 516  900  35.77
Twardogóra 10 460  1 654  1 654  1 585  575  36.28
Ogółem 84 919  16 209  16 207  15 628  5 573  35.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 4 180 75.00 26.75
JAZŁOWIECKA Danuta 179 3.21 1.15
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 960 17.23 6.14
SYNOWSKA Alicja 56 1.00 0.36
TUTAJ Jerzy 41 0.74 0.26
BROK Anna 48 0.86 0.31
WALKOWIAK Roman Wiktor 21 0.38 0.13
PICHLA Grażyna Bożena 29 0.52 0.19
KOTAPKA Jan Tomasz 12 0.22 0.08
RUDYK Cezariusz Emanuel 47 0.84 0.30