A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat oleśnicki 

oleśnicki
brak 0.75% 0.94% 1.12% 1.31% 1.49% 1.68% 1.86% 2.05% 2.23% 2.42%
danych 0.93% 1.11% 1.30% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04% 2.22% 2.41% 2.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 919
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 209
Liczba ważnych kart:16 207
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:15 628
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:174
% 1.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oleśnica 30 341  7 231  7 230  7 037  79  1.12
Bierutów 8 144  1 391  1 390  1 334  10  0.75
Dobroszyce 5 087  762  762  729  11  1.51
Dziadowa Kłoda 3 640  486  486  461  1.08
Międzybórz 4 021  568  568  538  14  2.60
Oleśnica 9 880  1 486  1 486  1 428  18  1.26
Syców 13 346  2 631  2 631  2 516  21  0.83
Twardogóra 10 460  1 654  1 654  1 585  16  1.01
Ogółem 84 919  16 209  16 207  15 628  174  1.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 55 31.61 0.35
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 44 25.29 0.28
GRENIUCH Tomasz Wiesław 4 2.30 0.03
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 13 7.47 0.08
BORODACZ Artur Piotr 6 3.45 0.04
ICKIEWICZ Anna Urszula 9 5.17 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 8 4.60 0.05
ROK Wiesław Robert 7 4.02 0.04
LUDKOWSKA Maria 6 3.45 0.04
HELCYK Justyna Magdalena 22 12.64 0.14