A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat oławski 

oławski
brak 2.07% 2.15% 2.23% 2.31% 2.39% 2.47% 2.54% 2.62% 2.70% 2.78%
danych 2.14% 2.22% 2.30% 2.38% 2.46% 2.53% 2.61% 2.69% 2.77% 2.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:309
% 2.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  132  2.07
Domaniów 4 168  662  662  629  18  2.86
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  104  2.77
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  55  2.46
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  309  2.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 180 58.25 1.38
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 29 9.39 0.22
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 15 4.85 0.12
SICIŃSKA Lilianna 23 7.44 0.18
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 2 0.65 0.02
MAŁOLEPSZA Magdalena 22 7.12 0.17
DOBRUK Paweł Jan 1 0.32 0.01
PASZYN Paweł Stefan 4 1.29 0.03
ZDZIENICKA Ewa Maria 11 3.56 0.08
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 22 7.12 0.17