A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat oławski 

oławski
brak 7.47% 7.99% 8.51% 9.04% 9.56% 10.08% 10.60% 11.12% 11.65% 12.17%
danych 7.98% 8.50% 9.03% 9.55% 10.07% 10.59% 11.11% 11.64% 12.16% 12.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:1 428
% 10.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  810  12.69
Domaniów 4 168  662  662  629  47  7.47
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  357  9.50
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  214  9.57
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  1 428  10.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 136 79.55 8.73
WOŹNIAK Piotr Jan 69 4.83 0.53
KLEPACZ Apolonia Weronika 26 1.82 0.20
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 23 1.61 0.18
PIWCEWICZ Jolanta Anna 13 0.91 0.10
CHADŻY Wojciech 7 0.49 0.05
JANIEC Alicja Jadwiga 13 0.91 0.10
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 88 6.16 0.68
DUDA Katarzyna Beata 39 2.73 0.30
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 14 0.98 0.11