A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat oławski 

oławski
brak 1.97% 2.00% 2.02% 2.05% 2.07% 2.10% 2.12% 2.15% 2.17% 2.20%
danych 1.99% 2.01% 2.04% 2.06% 2.09% 2.11% 2.14% 2.16% 2.19% 2.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:277
% 2.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  142  2.22
Domaniów 4 168  662  662  629  13  2.07
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  74  1.97
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  48  2.15
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  277  2.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 100 36.10 0.77
KUBICA Anna Maria 81 29.24 0.62
NOWAK Bogusław Jerzy 10 3.61 0.08
GÓRNIAK Judyta 10 3.61 0.08
WIDŁAK Artur Fryderyk 4 1.44 0.03
NOWACKA Agata Łucja 29 10.47 0.22
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 7 2.53 0.05
ZAWADZKA Stanisława Natalia 5 1.81 0.04
TABISZ Jacek 13 4.69 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 18 6.50 0.14