A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat oławski 

oławski
brak 5.09% 5.40% 5.71% 6.02% 6.33% 6.64% 6.94% 7.25% 7.56% 7.87%
danych 5.39% 5.70% 6.01% 6.32% 6.63% 6.93% 7.24% 7.55% 7.86% 8.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:962
% 7.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  471  7.38
Domaniów 4 168  662  662  629  32  5.09
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  276  7.35
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  183  8.18
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  962  7.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 640 66.53 4.92
DYBALSKI Ireneusz Karol 43 4.47 0.33
PODOLSKA Maja Małgorzata 83 8.63 0.64
RUBIŚ Tomasz Łukasz 18 1.87 0.14
JARZĄBEK Bogusława Hanna 17 1.77 0.13
SZEWCZYK Łukasz Leszek 23 2.39 0.18
KAWKA Karina Anna 32 3.33 0.25
POKRYWKA Jan Tadeusz 31 3.22 0.24
ŁAMBUCKA Maria Anna 7 0.73 0.05
WITCZAK Klaudia Monika 68 7.07 0.52