A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat oławski 

oławski
brak 27.19% 28.47% 29.76% 31.04% 32.33% 33.61% 34.89% 36.18% 37.46% 38.75%
danych 28.46% 29.75% 31.03% 32.32% 33.60% 34.88% 36.17% 37.45% 38.74% 40.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:4 732
% 36.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  2 556  40.03
Domaniów 4 168  662  662  629  171  27.19
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  1 281  34.11
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  724  32.38
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  4 732  36.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 3 957 83.62 30.42
JAZŁOWIECKA Danuta 105 2.22 0.81
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 492 10.40 3.78
SYNOWSKA Alicja 44 0.93 0.34
TUTAJ Jerzy 46 0.97 0.35
BROK Anna 33 0.70 0.25
WALKOWIAK Roman Wiktor 12 0.25 0.09
PICHLA Grażyna Bożena 24 0.51 0.18
KOTAPKA Jan Tomasz 11 0.23 0.08
RUDYK Cezariusz Emanuel 8 0.17 0.06