A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat oławski 

oławski
brak 1.20% 1.35% 1.50% 1.65% 1.80% 1.95% 2.10% 2.25% 2.40% 2.55%
danych 1.34% 1.49% 1.64% 1.79% 1.94% 2.09% 2.24% 2.39% 2.54% 2.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:182
% 1.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  84  1.32
Domaniów 4 168  662  662  629  17  2.70
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  45  1.20
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  36  1.61
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  182  1.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 53 29.12 0.41
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 30 16.48 0.23
GRENIUCH Tomasz Wiesław 18 9.89 0.14
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 8 4.40 0.06
BORODACZ Artur Piotr 8 4.40 0.06
ICKIEWICZ Anna Urszula 9 4.95 0.07
DROZDOWSKA Joanna Ewa 15 8.24 0.12
ROK Wiesław Robert 2 1.10 0.02
LUDKOWSKA Maria 6 3.30 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 33 18.13 0.25