A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat oławski 

oławski
brak 28.66% 29.31% 29.97% 30.62% 31.28% 31.93% 32.58% 33.24% 33.89% 34.55%
danych 29.30% 29.96% 30.61% 31.27% 31.92% 32.57% 33.23% 33.88% 34.54% 35.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:4 115
% 31.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  1 830  28.66
Domaniów 4 168  662  662  629  214  34.02
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  1 322  35.20
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  749  33.50
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  4 115  31.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 2 480 60.27 19.07
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 1 180 28.68 9.07
ZALEWSKA Anna Elżbieta 202 4.91 1.55
KŁOSOWSKI Sławomir 59 1.43 0.45
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 54 1.31 0.42
MACHAŁEK Marzena Anna 21 0.51 0.16
GIBAS Teresa Jadwiga 20 0.49 0.15
TYNIEC Jacek 15 0.36 0.12
MARCINIAK Wojciech 25 0.61 0.19
CZOCHARA Katarzyna Beata 59 1.43 0.45