A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 3.22% 3.55% 3.88% 4.21% 4.54% 4.87% 5.19% 5.52% 5.85% 6.18%
danych 3.54% 3.87% 4.20% 4.53% 4.86% 5.18% 5.51% 5.84% 6.17% 6.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:414
% 4.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  109  5.36
Gaworzyce 3 088  624  624  578  27  4.67
Grębocice 4 142  669  669  622  20  3.22
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  151  3.39
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  68  6.15
Radwanice 3 696  625  625  599  39  6.51
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  414  4.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 292 70.53 3.11
DOBROSZ Janusz Konrad 29 7.00 0.31
JAKI Patryk Tomasz 15 3.62 0.16
GUTEK Ewa Danuta 26 6.28 0.28
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 6 1.45 0.06
HYLEWICZ Janusz 6 1.45 0.06
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 16 3.86 0.17
KIELKA Wojciech Antoni 6 1.45 0.06
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 9 2.17 0.10
FOJT Artur Czesław 9 2.17 0.10