A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 0.67% 0.84% 1.01% 1.17% 1.34% 1.51% 1.68% 1.85% 2.01% 2.18%
danych 0.83% 1.00% 1.16% 1.33% 1.50% 1.67% 1.84% 2.00% 2.17% 2.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:177
% 1.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  42  2.06
Gaworzyce 3 088  624  624  578  10  1.73
Grębocice 4 142  669  669  622  0.96
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  89  2.00
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  26  2.35
Radwanice 3 696  625  625  599  0.67
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  177  1.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 92 51.98 0.98
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 9 5.08 0.10
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 10 5.65 0.11
SICIŃSKA Lilianna 13 7.34 0.14
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 5 2.82 0.05
MAŁOLEPSZA Magdalena 15 8.47 0.16
DOBRUK Paweł Jan 5 2.82 0.05
PASZYN Paweł Stefan 12 6.78 0.13
ZDZIENICKA Ewa Maria 3 1.69 0.03
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 13 7.34 0.14