A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 7.72% 8.40% 9.08% 9.76% 10.44% 11.12% 11.80% 12.48% 13.16% 13.84%
danych 8.39% 9.07% 9.75% 10.43% 11.11% 11.79% 12.47% 13.15% 13.83% 14.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:945
% 10.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  157  7.72
Gaworzyce 3 088  624  624  578  59  10.21
Grębocice 4 142  669  669  622  55  8.84
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  470  10.56
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  117  10.58
Radwanice 3 696  625  625  599  87  14.52
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  945  10.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 513 54.29 5.46
WOŹNIAK Piotr Jan 101 10.69 1.08
KLEPACZ Apolonia Weronika 49 5.19 0.52
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 51 5.40 0.54
PIWCEWICZ Jolanta Anna 18 1.90 0.19
CHADŻY Wojciech 10 1.06 0.11
JANIEC Alicja Jadwiga 29 3.07 0.31
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 13 1.38 0.14
DUDA Katarzyna Beata 80 8.47 0.85
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 81 8.57 0.86