A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 1.77% 2.03% 2.28% 2.54% 2.80% 3.06% 3.31% 3.57% 3.83% 4.08%
danych 2.02% 2.27% 2.53% 2.79% 3.05% 3.30% 3.56% 3.82% 4.07% 4.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:252
% 2.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  53  2.61
Gaworzyce 3 088  624  624  578  16  2.77
Grębocice 4 142  669  669  622  11  1.77
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  118  2.65
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  28  2.53
Radwanice 3 696  625  625  599  26  4.34
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  252  2.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 115 45.63 1.22
KUBICA Anna Maria 50 19.84 0.53
NOWAK Bogusław Jerzy 11 4.37 0.12
GÓRNIAK Judyta 26 10.32 0.28
WIDŁAK Artur Fryderyk 6 2.38 0.06
NOWACKA Agata Łucja 15 5.95 0.16
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 6 2.38 0.06
ZAWADZKA Stanisława Natalia 10 3.97 0.11
TABISZ Jacek 5 1.98 0.05
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 8 3.17 0.09