A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 3.81% 4.25% 4.68% 5.12% 5.55% 5.99% 6.42% 6.86% 7.29% 7.73%
danych 4.24% 4.67% 5.11% 5.54% 5.98% 6.41% 6.85% 7.28% 7.72% 8.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:647
% 6.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  166  8.16
Gaworzyce 3 088  624  624  578  22  3.81
Grębocice 4 142  669  669  622  39  6.27
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  310  6.97
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  79  7.14
Radwanice 3 696  625  625  599  31  5.18
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  647  6.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 364 56.26 3.88
DYBALSKI Ireneusz Karol 34 5.26 0.36
PODOLSKA Maja Małgorzata 53 8.19 0.56
RUBIŚ Tomasz Łukasz 66 10.20 0.70
JARZĄBEK Bogusława Hanna 14 2.16 0.15
SZEWCZYK Łukasz Leszek 19 2.94 0.20
KAWKA Karina Anna 22 3.40 0.23
POKRYWKA Jan Tadeusz 24 3.71 0.26
ŁAMBUCKA Maria Anna 5 0.77 0.05
WITCZAK Klaudia Monika 46 7.11 0.49