A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 16.78% 17.70% 18.62% 19.54% 20.46% 21.38% 22.30% 23.22% 24.14% 25.06%
danych 17.69% 18.61% 19.53% 20.45% 21.37% 22.29% 23.21% 24.13% 25.05% 25.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:2 260
% 24.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  444  21.83
Gaworzyce 3 088  624  624  578  97  16.78
Grębocice 4 142  669  669  622  144  23.15
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  1 156  25.98
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  284  25.68
Radwanice 3 696  625  625  599  135  22.54
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  2 260  24.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 524 67.43 16.23
JAZŁOWIECKA Danuta 161 7.12 1.71
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 280 12.39 2.98
SYNOWSKA Alicja 50 2.21 0.53
TUTAJ Jerzy 23 1.02 0.24
BROK Anna 113 5.00 1.20
WALKOWIAK Roman Wiktor 18 0.80 0.19
PICHLA Grażyna Bożena 45 1.99 0.48
KOTAPKA Jan Tomasz 26 1.15 0.28
RUDYK Cezariusz Emanuel 20 0.88 0.21