A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 30.88% 32.33% 33.78% 35.23% 36.68% 38.13% 39.58% 41.03% 42.48% 43.93%
danych 32.32% 33.77% 35.22% 36.67% 38.12% 39.57% 41.02% 42.47% 43.92% 45.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:4 060
% 43.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  923  45.38
Gaworzyce 3 088  624  624  578  253  43.77
Grębocice 4 142  669  669  622  249  40.03
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  2 012  45.22
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  438  39.60
Radwanice 3 696  625  625  599  185  30.88
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  4 060  43.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 2 197 54.11 23.40
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 671 16.53 7.15
ZALEWSKA Anna Elżbieta 223 5.49 2.38
KŁOSOWSKI Sławomir 63 1.55 0.67
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 53 1.31 0.56
MACHAŁEK Marzena Anna 44 1.08 0.47
GIBAS Teresa Jadwiga 25 0.62 0.27
TYNIEC Jacek 23 0.57 0.24
MARCINIAK Wojciech 705 17.36 7.51
CZOCHARA Katarzyna Beata 56 1.38 0.60