A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat strzeliński 

strzeliński
brak 3.43% 3.97% 4.50% 5.04% 5.57% 6.11% 6.64% 7.18% 7.71% 8.25%
danych 3.96% 4.49% 5.03% 5.56% 6.10% 6.63% 7.17% 7.70% 8.24% 8.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 921
Liczba ważnych kart:6 921
Frekwencja wyborcza:18.88%
Liczba głosów ważnych:6 651
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:312
% 4.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borów 4 326  811  811  787  42  5.34
Kondratowice 3 647  581  581  550  22  4.00
Przeworno 4 116  607  607  573  36  6.28
Strzelin 18 602  3 943  3 943  3 818  131  3.43
Wiązów 5 965  979  979  923  81  8.78
Ogółem 36 656  6 921  6 921  6 651  312  4.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 229 73.40 3.44
DOBROSZ Janusz Konrad 26 8.33 0.39
JAKI Patryk Tomasz 7 2.24 0.11
GUTEK Ewa Danuta 17 5.45 0.26
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 1 0.32 0.02
HYLEWICZ Janusz 8 2.56 0.12
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 5 1.60 0.08
KIELKA Wojciech Antoni 6 1.92 0.09
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 6 1.92 0.09
FOJT Artur Czesław 7 2.24 0.11