A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat strzeliński 

strzeliński
brak 1.23% 1.69% 2.15% 2.62% 3.08% 3.54% 4.00% 4.46% 4.93% 5.39%
danych 1.68% 2.14% 2.61% 3.07% 3.53% 3.99% 4.45% 4.92% 5.38% 5.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 921
Liczba ważnych kart:6 921
Frekwencja wyborcza:18.88%
Liczba głosów ważnych:6 651
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:145
% 2.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borów 4 326  811  811  787  17  2.16
Kondratowice 3 647  581  581  550  16  2.91
Przeworno 4 116  607  607  573  11  1.92
Strzelin 18 602  3 943  3 943  3 818  47  1.23
Wiązów 5 965  979  979  923  54  5.85
Ogółem 36 656  6 921  6 921  6 651  145  2.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 38 26.21 0.57
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 51 35.17 0.77
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 7 4.83 0.11
SICIŃSKA Lilianna 3 2.07 0.05
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 5 3.45 0.08
MAŁOLEPSZA Magdalena 32 22.07 0.48
DOBRUK Paweł Jan 2 1.38 0.03
PASZYN Paweł Stefan 2 1.38 0.03
ZDZIENICKA Ewa Maria 0 0.00 0.00
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 5 3.45 0.08