A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat strzeliński 

strzeliński
brak 1.30% 1.55% 1.81% 2.06% 2.32% 2.57% 2.82% 3.08% 3.33% 3.59%
danych 1.54% 1.80% 2.05% 2.31% 2.56% 2.81% 3.07% 3.32% 3.58% 3.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 921
Liczba ważnych kart:6 921
Frekwencja wyborcza:18.88%
Liczba głosów ważnych:6 651
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:180
% 2.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borów 4 326  811  811  787  11  1.40
Kondratowice 3 647  581  581  550  13  2.36
Przeworno 4 116  607  607  573  22  3.84
Strzelin 18 602  3 943  3 943  3 818  122  3.20
Wiązów 5 965  979  979  923  12  1.30
Ogółem 36 656  6 921  6 921  6 651  180  2.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 71 39.44 1.07
KUBICA Anna Maria 38 21.11 0.57
NOWAK Bogusław Jerzy 8 4.44 0.12
GÓRNIAK Judyta 15 8.33 0.23
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 1.67 0.05
NOWACKA Agata Łucja 21 11.67 0.32
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 5 2.78 0.08
ZAWADZKA Stanisława Natalia 3 1.67 0.05
TABISZ Jacek 4 2.22 0.06
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 12 6.67 0.18