A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat strzeliński 

strzeliński
brak 0.70% 0.79% 0.89% 0.98% 1.07% 1.17% 1.26% 1.35% 1.44% 1.54%
danych 0.78% 0.88% 0.97% 1.06% 1.16% 1.25% 1.34% 1.43% 1.53% 1.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 921
Liczba ważnych kart:6 921
Frekwencja wyborcza:18.88%
Liczba głosów ważnych:6 651
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:79
% 1.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borów 4 326  811  811  787  12  1.52
Kondratowice 3 647  581  581  550  1.09
Przeworno 4 116  607  607  573  0.70
Strzelin 18 602  3 943  3 943  3 818  42  1.10
Wiązów 5 965  979  979  923  15  1.63
Ogółem 36 656  6 921  6 921  6 651  79  1.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 18 22.78 0.27
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 13 16.46 0.20
GRENIUCH Tomasz Wiesław 10 12.66 0.15
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 8 10.13 0.12
BORODACZ Artur Piotr 2 2.53 0.03
ICKIEWICZ Anna Urszula 7 8.86 0.11
DROZDOWSKA Joanna Ewa 6 7.59 0.09
ROK Wiesław Robert 4 5.06 0.06
LUDKOWSKA Maria 7 8.86 0.11
HELCYK Justyna Magdalena 4 5.06 0.06