A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat strzeliński 

strzeliński
brak 27.24% 28.72% 30.20% 31.68% 33.16% 34.64% 36.12% 37.60% 39.08% 40.56%
danych 28.71% 30.19% 31.67% 33.15% 34.63% 36.11% 37.59% 39.07% 40.55% 42.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 921
Liczba ważnych kart:6 921
Frekwencja wyborcza:18.88%
Liczba głosów ważnych:6 651
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:2 128
% 32.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borów 4 326  811  811  787  308  39.14
Kondratowice 3 647  581  581  550  188  34.18
Przeworno 4 116  607  607  573  204  35.60
Strzelin 18 602  3 943  3 943  3 818  1 040  27.24
Wiązów 5 965  979  979  923  388  42.04
Ogółem 36 656  6 921  6 921  6 651  2 128  32.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 981 46.10 14.75
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 832 39.10 12.51
ZALEWSKA Anna Elżbieta 141 6.63 2.12
KŁOSOWSKI Sławomir 39 1.83 0.59
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 57 2.68 0.86
MACHAŁEK Marzena Anna 18 0.85 0.27
GIBAS Teresa Jadwiga 12 0.56 0.18
TYNIEC Jacek 13 0.61 0.20
MARCINIAK Wojciech 21 0.99 0.32
CZOCHARA Katarzyna Beata 14 0.66 0.21