A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 3.86% 4.22% 4.57% 4.93% 5.29% 5.65% 6.00% 6.36% 6.72% 7.07%
danych 4.21% 4.56% 4.92% 5.28% 5.64% 5.99% 6.35% 6.71% 7.06% 7.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:1 154
% 4.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  478  4.16
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  144  3.86
Dobromierz 4 320  639  639  613  33  5.38
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  84  6.20
Marcinowice 5 188  983  983  955  71  7.43
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  154  4.17
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  105  4.64
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  85  4.77
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  1 154  4.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 860 74.52 3.32
DOBROSZ Janusz Konrad 55 4.77 0.21
JAKI Patryk Tomasz 28 2.43 0.11
GUTEK Ewa Danuta 50 4.33 0.19
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 22 1.91 0.08
HYLEWICZ Janusz 32 2.77 0.12
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 26 2.25 0.10
KIELKA Wojciech Antoni 55 4.77 0.21
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 13 1.13 0.05
FOJT Artur Czesław 13 1.13 0.05