A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 1.37% 1.50% 1.62% 1.75% 1.88% 2.01% 2.13% 2.26% 2.39% 2.51%
danych 1.49% 1.61% 1.74% 1.87% 2.00% 2.12% 2.25% 2.38% 2.50% 2.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:498
% 1.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  218  1.90
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  51  1.37
Dobromierz 4 320  639  639  613  12  1.96
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  33  2.44
Marcinowice 5 188  983  983  955  22  2.30
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  61  1.65
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  54  2.39
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  47  2.64
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  498  1.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 239 47.99 0.92
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 48 9.64 0.19
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 43 8.63 0.17
SICIŃSKA Lilianna 31 6.22 0.12
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 20 4.02 0.08
MAŁOLEPSZA Magdalena 52 10.44 0.20
DOBRUK Paweł Jan 7 1.41 0.03
PASZYN Paweł Stefan 10 2.01 0.04
ZDZIENICKA Ewa Maria 17 3.41 0.07
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 31 6.22 0.12