A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 7.64% 8.39% 9.13% 9.88% 10.62% 11.37% 12.11% 12.86% 13.60% 14.35%
danych 8.38% 9.12% 9.87% 10.61% 11.36% 12.10% 12.85% 13.59% 14.34% 15.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:3 055
% 11.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  1 413  12.29
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  563  15.09
Dobromierz 4 320  639  639  613  51  8.32
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  117  8.63
Marcinowice 5 188  983  983  955  73  7.64
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  409  11.07
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  243  10.73
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  186  10.44
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  3 055  11.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 2 256 73.85 8.71
WOŹNIAK Piotr Jan 176 5.76 0.68
KLEPACZ Apolonia Weronika 105 3.44 0.41
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 199 6.51 0.77
PIWCEWICZ Jolanta Anna 41 1.34 0.16
CHADŻY Wojciech 29 0.95 0.11
JANIEC Alicja Jadwiga 50 1.64 0.19
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 29 0.95 0.11
DUDA Katarzyna Beata 114 3.73 0.44
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 56 1.83 0.22