A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 1.99% 2.14% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.01% 3.15% 3.30%
danych 2.13% 2.27% 2.42% 2.56% 2.71% 2.85% 3.00% 3.14% 3.29% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:811
% 3.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  396  3.44
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  126  3.38
Dobromierz 4 320  639  639  613  13  2.12
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  44  3.25
Marcinowice 5 188  983  983  955  19  1.99
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  99  2.68
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  66  2.92
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  48  2.69
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  811  3.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 363 44.76 1.40
KUBICA Anna Maria 181 22.32 0.70
NOWAK Bogusław Jerzy 25 3.08 0.10
GÓRNIAK Judyta 92 11.34 0.36
WIDŁAK Artur Fryderyk 7 0.86 0.03
NOWACKA Agata Łucja 62 7.64 0.24
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 13 1.60 0.05
ZAWADZKA Stanisława Natalia 22 2.71 0.08
TABISZ Jacek 28 3.45 0.11
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 18 2.22 0.07