A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 23.46% 25.36% 27.27% 29.17% 31.08% 32.98% 34.88% 36.79% 38.69% 40.60%
danych 25.35% 27.26% 29.16% 31.07% 32.97% 34.87% 36.78% 38.68% 40.59% 42.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:10 087
% 38.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  4 886  42.50
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  1 470  39.39
Dobromierz 4 320  639  639  613  182  29.69
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  443  32.69
Marcinowice 5 188  983  983  955  224  23.46
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  1 378  37.29
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  815  36.00
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  689  38.66
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  10 087  38.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 6 326 62.71 24.43
JAZŁOWIECKA Danuta 228 2.26 0.88
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 463 4.59 1.79
SYNOWSKA Alicja 1 717 17.02 6.63
TUTAJ Jerzy 1 145 11.35 4.42
BROK Anna 63 0.62 0.24
WALKOWIAK Roman Wiktor 18 0.18 0.07
PICHLA Grażyna Bożena 53 0.53 0.20
KOTAPKA Jan Tomasz 20 0.20 0.08
RUDYK Cezariusz Emanuel 54 0.54 0.21