A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:308
% 1.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  137  1.19
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  32  0.86
Dobromierz 4 320  639  639  613  11  1.79
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  15  1.11
Marcinowice 5 188  983  983  955  12  1.26
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  41  1.11
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  29  1.28
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  31  1.74
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  308  1.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 113 36.69 0.44
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 77 25.00 0.30
GRENIUCH Tomasz Wiesław 9 2.92 0.03
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 12 3.90 0.05
BORODACZ Artur Piotr 18 5.84 0.07
ICKIEWICZ Anna Urszula 16 5.19 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 23 7.47 0.09
ROK Wiesław Robert 10 3.25 0.04
LUDKOWSKA Maria 4 1.30 0.02
HELCYK Justyna Magdalena 26 8.44 0.10