A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 25.68% 27.08% 28.47% 29.87% 31.26% 32.66% 34.06% 35.45% 36.85% 38.24%
danych 27.07% 28.46% 29.86% 31.25% 32.65% 34.05% 35.44% 36.84% 38.23% 39.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:7 372
% 28.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  2 953  25.68
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  1 054  28.24
Dobromierz 4 320  639  639  613  243  39.64
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  471  34.76
Marcinowice 5 188  983  983  955  344  36.02
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  1 156  31.29
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  661  29.20
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  490  27.50
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  7 372  28.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 1 734 23.52 6.70
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 1 243 16.86 4.80
ZALEWSKA Anna Elżbieta 3 851 52.24 14.87
KŁOSOWSKI Sławomir 98 1.33 0.38
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 119 1.61 0.46
MACHAŁEK Marzena Anna 54 0.73 0.21
GIBAS Teresa Jadwiga 53 0.72 0.20
TYNIEC Jacek 57 0.77 0.22
MARCINIAK Wojciech 74 1.00 0.29
CZOCHARA Katarzyna Beata 89 1.21 0.34