A  A+ A+

Powiat bytowski 

bytowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 973
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 292
Liczba ważnych kart:11 291
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:10 849
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzytuchom 2 337  466  466  437  0.00
Bytów 19 202  4 171  4 171  4 011  0.00
Czarna Dąbrówka 4 515  748  747  711  0.00
Kołczygłowy 3 339  494  494  456  0.00
Lipnica 4 120  942  942  915  0.00
Miastko 15 849  2 362  2 362  2 294  0.00
Parchowo 2 700  648  648  626  0.00
Studzienice 2 804  527  527  513  0.00
Trzebielino 2 917  391  391  369  0.00
Tuchomie 3 190  543  543  517  0.00
Ogółem 60 973  11 292  11 291  10 849  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne