A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat bytowski 

bytowski
brak 24.59% 26.54% 28.48% 30.43% 32.37% 34.32% 36.27% 38.21% 40.16% 42.10%
danych 26.53% 28.47% 30.42% 32.36% 34.31% 36.26% 38.20% 40.15% 42.09% 44.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 973
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 292
Liczba ważnych kart:11 291
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:10 849
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:4 144
% 38.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzytuchom 2 337  466  466  437  176  40.27
Bytów 19 202  4 171  4 171  4 011  1 699  42.36
Czarna Dąbrówka 4 515  748  747  711  267  37.55
Kołczygłowy 3 339  494  494  456  143  31.36
Lipnica 4 120  942  942  915  225  24.59
Miastko 15 849  2 362  2 362  2 294  910  39.67
Parchowo 2 700  648  648  626  164  26.20
Studzienice 2 804  527  527  513  226  44.05
Trzebielino 2 917  391  391  369  150  40.65
Tuchomie 3 190  543  543  517  184  35.59
Ogółem 60 973  11 292  11 291  10 849  4 144  38.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 1 978 47.73 18.23
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 459 11.08 4.23
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 507 12.23 4.67
CHRZANOWSKA Beata 119 2.87 1.10
ŚWILSKI Ryszard Jan 37 0.89 0.34
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 62 1.50 0.57
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 214 5.16 1.97
ROGOWIEC Katarzyna 38 0.92 0.35
KULAS Jan Edward 35 0.84 0.32
WAŁĘSA Jarosław Leszek 695 16.77 6.41