A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 2.81% 3.08% 3.34% 3.61% 3.88% 4.15% 4.41% 4.68% 4.95% 5.21%
danych 3.07% 3.33% 3.60% 3.87% 4.14% 4.40% 4.67% 4.94% 5.20% 5.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:585
% 3.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  195  2.81
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  134  4.94
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  103  4.44
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  136  4.75
Konarzyny 1 757  327  327  310  17  5.48
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  585  3.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 147 25.13 0.97
KĘPKA Teresa 179 30.60 1.18
PLOTZKE Kazimierz Julian 27 4.62 0.18
KURSKA Anna Maria 70 11.97 0.46
JAWORSKI Adam Marek 42 7.18 0.28
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 11 1.88 0.07
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 41 7.01 0.27
ZAWADA Andrzej Robert 23 3.93 0.15
KRÓL Maria Kazimiera 24 4.10 0.16
PILKIEWICZ Olena 21 3.59 0.14