A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 2.12% 2.18% 2.23% 2.29% 2.35% 2.41% 2.46% 2.52% 2.58% 2.63%
danych 2.17% 2.22% 2.28% 2.34% 2.40% 2.45% 2.51% 2.57% 2.62% 2.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:356
% 2.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  147  2.12
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  73  2.69
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  60  2.59
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  68  2.37
Konarzyny 1 757  327  327  310  2.58
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  356  2.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 100 28.09 0.66
ZWARA Piotr Roman 16 4.49 0.11
KOZŁOWSKI Jan 121 33.99 0.80
LABUDA Maria Barbara 41 11.52 0.27
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 13 3.65 0.09
KOTAS Wojciech Tomasz 10 2.81 0.07
SIUDEK Małgorzata 18 5.06 0.12
GŁADYSZ Anna Marta 14 3.93 0.09
JAWORSKI Karol Artur 23 6.46 0.15