A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 3.72% 4.28% 4.84% 5.40% 5.96% 6.52% 7.07% 7.63% 8.19% 8.75%
danych 4.27% 4.83% 5.39% 5.95% 6.51% 7.06% 7.62% 8.18% 8.74% 9.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:1 142
% 7.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  615  8.85
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  101  3.72
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  216  9.31
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  185  6.46
Konarzyny 1 757  327  327  310  25  8.06
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  1 142  7.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PASTUSIAK Longin Hieronim 787 68.91 5.19
OSTROWSKA Małgorzata Teresa 98 8.58 0.65
BANACH Jolanta Maria 76 6.65 0.50
STRZAŁA Krystyna Zofia 30 2.63 0.20
STĄSIEK Jan Antoni 17 1.49 0.11
GONTAREK Piotr Paweł 17 1.49 0.11
WOJCIECHOWSKI Henryk 39 3.42 0.26
MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 27 2.36 0.18
TUMA Tadeusz Jerzy 9 0.79 0.06
SEROCKA Ewa Aleksandra 42 3.68 0.28