A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 1.55% 1.66% 1.76% 1.87% 1.98% 2.09% 2.19% 2.30% 2.41% 2.51%
danych 1.65% 1.75% 1.86% 1.97% 2.08% 2.18% 2.29% 2.40% 2.50% 2.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:359
% 2.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  181  2.60
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  42  1.55
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  53  2.29
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  75  2.62
Konarzyny 1 757  327  327  310  2.58
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  359  2.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 183 50.97 1.21
KOWALSKI Maciej Tomasz 44 12.26 0.29
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 27 7.52 0.18
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 11 3.06 0.07
NAWROT Gabriela Jolanta 42 11.70 0.28
MUŻA Wojciech Romuald 10 2.79 0.07
ALEGRE RASO Susana 11 3.06 0.07
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 5 1.39 0.03
PAWŁOWSKA Magdalena 13 3.62 0.09
BAUĆ Piotr Paweł 13 3.62 0.09