A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 0.32% 0.33% 0.34% 0.34% 0.35% 0.36% 0.37% 0.38% 0.38% 0.39%
danych 0.32% 0.33% 0.33% 0.34% 0.35% 0.36% 0.37% 0.37% 0.38% 0.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:56
% 0.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  28  0.40
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  0.33
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  0.34
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  10  0.35
Konarzyny 1 757  327  327  310  0.32
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  56  0.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 23 41.07 0.15
RZEPKA Szymon Stanisław 7 12.50 0.05
MIETKOWSKI Karol 0 0.00 0.00
WESOŁA Joanna Małgorzata 16 28.57 0.11
ALTMANN Paula 10 17.86 0.07