A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 0.32% 0.41% 0.50% 0.60% 0.69% 0.78% 0.87% 0.96% 1.06% 1.15%
danych 0.40% 0.49% 0.59% 0.68% 0.77% 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:155
% 1.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  86  1.24
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  19  0.70
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  23  0.99
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  26  0.91
Konarzyny 1 757  327  327  310  0.32
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  155  1.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 58 37.42 0.38
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 17 10.97 0.11
DZIADUL Piotr Tomasz 9 5.81 0.06
PIASECKA Dorota Magdalena 12 7.74 0.08
KRUPA Łukasz 16 10.32 0.11
MARCINKOWSKA Aleksandra 9 5.81 0.06
TACKOWIAK Irena Aleksandra 3 1.94 0.02
ZALESIŃSKA Dominika 9 5.81 0.06
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 11 7.10 0.07
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 11 7.10 0.07