A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 28.69% 30.30% 31.91% 33.52% 35.13% 36.75% 38.36% 39.97% 41.58% 43.19%
danych 30.29% 31.90% 33.51% 35.12% 36.74% 38.35% 39.96% 41.57% 43.18% 44.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:5 089
% 33.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  1 994  28.69
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  1 216  44.80
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  670  28.89
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  1 108  38.69
Konarzyny 1 757  327  327  310  101  32.58
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  5 089  33.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 2 937 57.71 19.38
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 953 18.73 6.29
ŻYNDA Zenon Henryk 106 2.08 0.70
SIKORA Danuta Teresa 238 4.68 1.57
KLAWITER Jan Andrzej 195 3.83 1.29
SELLIN Jarosław Daniel 361 7.09 2.38
KILIAN Jan 90 1.77 0.59
STROCIAK Marek Roman 24 0.47 0.16
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 56 1.10 0.37
BARZOWSKI Jerzy 129 2.53 0.85