A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat gdański 

gdański
brak 0.91% 1.16% 1.41% 1.66% 1.91% 2.17% 2.42% 2.67% 2.92% 3.17%
danych 1.15% 1.40% 1.65% 1.90% 2.16% 2.41% 2.66% 2.91% 3.16% 3.42%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 112
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 752
Liczba ważnych kart:19 748
Frekwencja wyborcza:25.29%
Liczba głosów ważnych:19 216
% głosów ważnych:97.31%
Liczba głosów na listy komitetu:391
% 2.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pruszcz Gdański 21 261  6 380  6 380  6 237  101  1.62
Cedry Wielkie 5 107  876  876  853  17  1.99
Kolbudy 11 313  3 385  3 383  3 313  60  1.81
Pruszcz Gdański 18 152  4 970  4 968  4 824  97  2.01
Przywidz 4 368  816  816  778  21  2.70
Pszczółki 6 718  1 480  1 480  1 431  48  3.35
Suchy Dąb 3 218  568  568  552  0.91
Trąbki Wielkie 7 975  1 277  1 277  1 228  42  3.42
Ogółem 78 112  19 752  19 748  19 216  391  2.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 80 20.46 0.42
KĘPKA Teresa 100 25.58 0.52
PLOTZKE Kazimierz Julian 12 3.07 0.06
KURSKA Anna Maria 72 18.41 0.37
JAWORSKI Adam Marek 41 10.49 0.21
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 20 5.12 0.10
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 20 5.12 0.10
ZAWADA Andrzej Robert 15 3.84 0.08
KRÓL Maria Kazimiera 16 4.09 0.08
PILKIEWICZ Olena 15 3.84 0.08