A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat gdański 

gdański
brak 0.18% 0.22% 0.25% 0.29% 0.33% 0.37% 0.40% 0.44% 0.48% 0.51%
danych 0.21% 0.24% 0.28% 0.32% 0.36% 0.39% 0.43% 0.47% 0.50% 0.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 112
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 752
Liczba ważnych kart:19 748
Frekwencja wyborcza:25.29%
Liczba głosów ważnych:19 216
% głosów ważnych:97.31%
Liczba głosów na listy komitetu:83
% 0.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pruszcz Gdański 21 261  6 380  6 380  6 237  34  0.55
Cedry Wielkie 5 107  876  876  853  0.35
Kolbudy 11 313  3 385  3 383  3 313  14  0.42
Pruszcz Gdański 18 152  4 970  4 968  4 824  19  0.39
Przywidz 4 368  816  816  778  0.26
Pszczółki 6 718  1 480  1 480  1 431  0.49
Suchy Dąb 3 218  568  568  552  0.18
Trąbki Wielkie 7 975  1 277  1 277  1 228  0.24
Ogółem 78 112  19 752  19 748  19 216  83  0.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 32 38.55 0.17
RZEPKA Szymon Stanisław 4 4.82 0.02
MIETKOWSKI Karol 5 6.02 0.03
WESOŁA Joanna Małgorzata 23 27.71 0.12
ALTMANN Paula 19 22.89 0.10