A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat gdański 

gdański
brak 24.82% 27.94% 31.07% 34.19% 37.31% 40.44% 43.56% 46.68% 49.80% 52.93%
danych 27.93% 31.06% 34.18% 37.30% 40.43% 43.55% 46.67% 49.79% 52.92% 56.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 112
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 752
Liczba ważnych kart:19 748
Frekwencja wyborcza:25.29%
Liczba głosów ważnych:19 216
% głosów ważnych:97.31%
Liczba głosów na listy komitetu:9 668
% 50.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pruszcz Gdański 21 261  6 380  6 380  6 237  3 257  52.22
Cedry Wielkie 5 107  876  876  853  285  33.41
Kolbudy 11 313  3 385  3 383  3 313  1 857  56.05
Pruszcz Gdański 18 152  4 970  4 968  4 824  2 555  52.96
Przywidz 4 368  816  816  778  388  49.87
Pszczółki 6 718  1 480  1 480  1 431  652  45.56
Suchy Dąb 3 218  568  568  552  137  24.82
Trąbki Wielkie 7 975  1 277  1 277  1 228  537  43.73
Ogółem 78 112  19 752  19 748  19 216  9 668  50.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 4 221 43.66 21.97
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 806 8.34 4.19
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 745 7.71 3.88
CHRZANOWSKA Beata 84 0.87 0.44
ŚWILSKI Ryszard Jan 1 147 11.86 5.97
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 76 0.79 0.40
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 40 0.41 0.21
ROGOWIEC Katarzyna 64 0.66 0.33
KULAS Jan Edward 41 0.42 0.21
WAŁĘSA Jarosław Leszek 2 444 25.28 12.72